Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) “Electro Stella” d.o.o. iz Zemuna , svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.electrostella.com

O B A V E Š T A V A

– da se prodaja robe putem internet sajta www.electrostella.com obavlja u okviru delatnosti privrednog društva “Electro Stella” d.o.o., mat.br. 21048811, PIB: 110913493, Tel.: +381114094618, +381114094686, www.electrostella.com, adresa za prijavu reklamacije je: electrostelladoo@gmail.com

– da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.electrostella.com.

– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.electrostella.com smatra prodajom na daljinu.

– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.electrostella.com poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;

– da je prodajna cena robe naznačena uz artikal;

– da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om;

– da poručenu robu isporučujemo u roku od najviše 3-5 radnih dana putem kurirske službe Post Express, Aks ili službom po želji kupca;

– da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.electrostella.com;

– da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.electrostella.com može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke;

– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice potvrdom kupovine preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

– da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

– da je sajt www.electrostella.com dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, snosi sajt www.electrostella.com.
Sajt www.electrostella.com je odgovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od dana prelaska rizika na potrošača;

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana.
Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen a troškove vraćanja snosi kupac.
Kupac može i ne mora da navede razloge zamene.
Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke;

– da za robu koja je poručena putem online prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na neispravnost.

Reklamacije

Reklamacije na oštećenje u transportu

Electro Stella doo ne odgovara za oštećenja nastala u transportu.
Sve pošiljke pakujemo pod video nadzorom.
Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, ukoliko su vidljiva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu.
Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi Post express službi u roku od 24h od prijema robe inače će reklamacija biti odbijena shodno Pravilniku o reklamacijama Post express službe.

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 066/333-123, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail electrostelladoo@gmail.com i opišete kakav problem imate.  U najkraćem mogućem roku, odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije  i obavestićemo Vas o daljem postupanju.
Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

 

 

S poštovanjem,
Electro Stella d.o.o.

Vaša Korpa

close